Exercicis de Definició, elements bàsics i tipus de centre del triangle

Atesa la descripció, digues que són els següents punts:

O: punt que es troba en la intersecció de les altures del triangle.

G: punt que es troba en la intersecció de les mitjanes.

C: punt centre de la circumferència circumscrita, la que passa pels tres vèrtexs del triangle.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Exercici teòric.

Solució:

O: Ortocentre.

G: Baricentre.

C: Circumcentre.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria