Exercicis de Concepte de matriu i tipus de matrius

Utilitzant l'editor de fórmules representar:

  1. una matriu amb dues files i quatre columnes.
  2. una matriu $$3\times2$$.
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

  1. $$\left(\begin{array}{cccc} 2 & 1 & 5 & 0 \\ -3 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

  2. $$\left(\begin{array}{cc} 2 & 2 \\ 0 & 9 \\ 0 & 4 \end{array} \right)$$

Solució:

  1. $$\left(\begin{array}{cccc} 2 & 1 & 5 & 0 \\ -3 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

  2. $$\left(\begin{array}{cc} 2 & 2 \\ 0 & 9 \\ 0 & 4 \end{array} \right)$$
Amagar desenvolupament i solució

Quins valors tenen els elements $$a_{23}$$ i $$a_{12}$$ en la matriu $$\left(\begin{array}{ccc} 42 & -13 & 0 \\ 31 & 12 & 8 \end{array} \right)$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

L'element $$a_{23}$$ es correspon amb la fila $$2$$ i columna $$3$$, és per tant $$8$$.

L'element $$a_{12}$$ es correspon amb la fila $$1$$ i columna $$2$$, és per tant $$-13$$.

Solució:

$$a_{23}=8$$ i $$a_{12}=-13$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria