Variacions

Aprèn a resoldre els problemes de recompte que tenen la tipologia de variacions, és a dir, la quantitat de grups que es poden formar prenent elements del conjunt, podent-los agafar repetits o no.

  1. Variacions amb repetició

    Dificultat: 6

    Veure tema

  2. Variacions sense repetició

    Dificultat: 6

    Veure tema