Missatges en clau

Aprèn a xifrar i desxifrar missatges mitjançant el mètode de les caixes i el mètode Cèsar.

  1. El mètode Cèsar

    Dificultat: 1

    Veure tema

  2. El mètode de les caixes

    Dificultat: 1

    Veure tema