Equacions logarítmiques

Aprèn a resoldre equacions en les que intervinguin logaritmes. Veuràs equacions logarítmiques de primer i segon grau i sistemes de dues equacions amb dues incògnites.

 1. Equacions logarítmiques de primer grau

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Equacions logarítmiques de segon grau

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Sistemes d'equacions logarítmiques

  Dificultat: 7

  Veure tema