Continuïtat

Aprèn el concepte de continuïtat d'una funció i les diferents menes de discontinuïtats que es poden trobar. Coneix també resultats sobre les funcions contínues, com el teorema de Weierstrass, el teorema de Bolzano o la propietat de Darboux (també coneguda como el teorema del valor mitjà).

 1. Continuïtat d'una funció en un punt

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Continuïtat en un interval tancat i teorema de Weierstrass

  Dificultat: 8

  Veure tema

 3. Continuïtat lateral

  Dificultat: 7

  Veure tema

 4. Discontinuïtat de funcions: evitable, inevitable (o de salt finit) i essencial

  Dificultat: 8

  Veure tema

 5. Funció contínua

  Dificultat: 7

  Veure tema

 6. Propietat de Darboux (teorema del valor mitjà)

  Dificultat: 8

  Veure tema

 7. Teorema de Bolzano

  Dificultat: 8

  Veure tema