Càlcul de volums

Aprèn a calcular volums determinats per superfícies a l'espai, ja sigui per integració directa o a partir del Teorema de Gauss.

  1. Càlcul de volums a partir del teorema de Gauss

    Dificultat: 10

    Veure tema

  2. Càlcul de volums per integració directa

    Dificultat: 9

    Veure tema