Exercicis de Operacions amb potències

Expressa en potències les següents expressions:

  1. $$\displaystyle \frac{7^3 \cdot 3^{14} \cdot (7^2)^12}{3^5\cdot 7}$$

  2. $$\displaystyle \frac{(4^4)^7 \cdot 5^2\cdot 4^5 \cdot 5^{24}}{5^{11}}$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

  1. $$\displaystyle \frac{7^3 \cdot 3^{14} \cdot (7^2)^{12}}{3^5\cdot 7}=\frac{7^3\cdot 3^{14}\cdot 7^{2 \cdot 12}}{3^5\cdot 7}=\frac{7^3\cdot 3^{14} \cdot 7^{24}}{3^5\cdot 7}=$$

    $$=7^{3+24} \cdot 3^{14-5}=7^{26}\cdot 3^9$$

  2. $$\displaystyle \frac{(4^4)^7\cdot 5^2\cdot 4^5\cdot 5^{24}}{5^{11}}= \frac{4^{4 \cdot 7}5^2\cdot 4^5\cdot 5^{24}}{5^{11}}=\frac{5^{2+24} \cdot 4^{28+5}}{5^{11}}=$$

    $$=5^{26-11}\cdot 4^{33}= 5^{15}\cdot4^{33}$$

Solució:

  1. $$7^{26}\cdot 3^{9}$$
  2. $$5^{15}\cdot 4^{33}$$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria