Exercicis de Definició i propietats de logaritmes

Calcular els següents logaritmes:

$$log_5 25, \ log_3 \dfrac{1}{81}, \ log_{10}0,001$$ i $$log_9 3$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

La resolució passa per intentar expressar el valor del número com a potència de la base del logaritme:

$$log_5 25= log_5 5^2=2$$

$$log_3 \dfrac{1}{81}=log_3 \dfrac{1}{3^4}=log_3 3^{-4}=-4$$

$$log_{10}0,001=log_{10}10^{-3}=-3$$

$$log_9 3=log_9 \sqrt{9}=log_9 9^{\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{2}=0,5$$

Solució:

$$2, -4, -3, 0,5$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria