Sistemes d'inequacions

Aprèn a treballar amb sistemes d'inequacions d'una variable i dues variables.

  1. Sistemes d'inequacions d'una variable

    Dificultat: 5

    Veure tema

  2. Sistemes d'inequacions de dues variables

    Dificultat: 7

    Veure tema