Integrals definides

Aprèn a resoldre integrals definides emprant la regla de Barrow, integrals de funcions definides a trossos i integrals impròpies.

 1. Integral definida i regla de Barrow

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Integrals de funcions definides a trossos

  Dificultat: 8

  Veure tema

 3. Integrals impròpies

  Dificultat: 8

  Veure tema