Equacions diofàntiques

Aprèn a resoldre equacions diofàntiques lineals, repassant abans l'Algorisme d'Euclides per poder calcular el màxim comú divisor entre dos nombres i els coeficients de la identitat de Bézout. Hi ha també un tipus molt específic d'equacions diofàntiques: les quadràtiques.

 1. Equacions diofàntiques lineals

  Dificultat: 8

  Veure tema

 2. Equacions diofàntiques quadràtiques

  Dificultat: 8

  Veure tema

 3. L'algorisme d'Euclides

  Dificultat: 8

  Veure tema