Arrel quadrada

Aprèn la definició d'arrel quadrada d'un nombre positiu i a operar-hi. A més, aprèn també a calcular l'arrel d'un nombre natural sense calculadora mitjançant un algoritme manual.

 1. Definició d'arrel quadrada

  Dificultat: 4

  Veure tema

 2. Elements de l'arrel quadrada i algoritme de càlcul

  Dificultat: 4

  Veure tema

 3. Producte, quocient i suma d'arrels quadrades

  Dificultat: 4

  Veure tema